Po - Pá 9:00 - 17:00
Kontaktujte nás

Park_Kum_Jun_400x765.jpg

© Goo Han

Park Kum-Jun

Jižní Korea

„Mé dílo na papíře vydává svá tajemství postupně, krok za krokem, objev za objevem.“

Cenami ověnčený jihokorejský designér Park Kum-jun založil svou designérskou agenturu v roce 1998. V jeho práci se po celou dobu odráží jeho hluboký filozofický závazek k existenciálním hodnotám spojeným s korejským kulturním dědictvím. Pro své klienty navrhuje katalogy, plakáty na výstavy, kalendáře, přední stránky magazínů i koncepční ilustrace. „Nenavrhujeme jen pro klienty – sami se stáváme svými klienty, abychom mohli navrhovat to, co chceme,“ říká. Několik z jeho nejslavnějších projektů bylo vytvořeno právě na základě vlastního zadání. Jeho agentura získala bezpočet ocenění, prvních cen a trofejí od mezinárodních designérských organizací, mimo jiné ocenění „Red Dot: Agentura roku“ za rok 2012. Tato pocta je oceněním pro soustavně vynikající výsledky studia 601BISANG, které se na asijské designérské scéně těší ohromnému respektu pro svou neúnavnou kreativitu. Park Kum-jun je od roku 2008 členem AGI (Alliance Graphique Internationale).

Z Jižní Koreje Park Kum-jun zaslal obrovský balík plný úžasných ukázek jeho práce. Uvnitř byly úhledně zabalené jednotlivé balíčky uložené do elegantních kartonových krabic. Otevírání každé z nich byl rituál. Ukázalo se, že některé z těchto krabic jsou nejen zvenčí, ale také zevnitř potištěné vybranými motivy. Pak následovaly vrstvy svěže hladkého ochranného papíru. To očekávání bylo lahodné: než se člověku dostal do ruky konečný obsah – kniha, katalog, kalendář nebo brožura – všechny jeho smysly byly napjaté: oči, prsty, ale také chuťové buňky. Kdo by to byl řekl, že se člověku při listování publikací budou sbíhat sliny? 

„Papír je velmi citlivé dílo, které žije vlastním životem,“ říká Park Kum-jun. „Dýchá a odhaluje své pocity jedinečným způsobem.“ Kum-jun je pevně přesvědčen, že design je proces, který by měl zdůrazňovat vnitřní krásu objektu. Pro něj je tímto objektem nejčastěji papír. Jeho agentura v Soulu zajišťuje kulturní projekty pro muzea, festivaly a zvláštní akci. Získal tolik ocenění za design, že z toho jde hlava kolem. Všechno, na co sáhne, se promění v umělecké dílo.

Tajemstvím Kum-juna je jeho láska k hanji, tradičnímu korejskému papíru vyráběnému z vnitřního pletiva kůry morušovníků. Je velmi pevný, ale zároveň měkký na omak. Říká se, že tento ručně vyráběný papír vydrží tisíc let. Jednou z jeho vlastností je nepravidelnost při absorpci inkoustu. Vytváří tak neočekávané výsledky a přináší spontánnost do tvorby, která by jinak mohla vypadat příliš upjatě. „Impromptu, ale přesná,“ tak Kum-jun popisuje kvalitu, které se snaží dosahovat při své práci. Jeho cílem je svými kreacemi, které zachycují duchovní rozměr, „upoutat pozornost na permanentnost“.   


 

Véronique Vienne

 

Notebook_Park_Kum_Jun_FR.jpg

Interview

Véronique Vienne:
Myslíte, že hrozí, že se z nás stane „bezpapírová společnost“?

Park Kum-Yun:

Je pravda, že mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety, stále více zastávají roli papíru. Tento trend bude bezpochyby dále růst. Papír má však vlastnosti, které stimulují naši intuici: dotek a vůně papíru, které se v čase mění, prostřednictvím obrazovky nesdělíte. Domnívám se, že krize, jíž papír v současné době prochází, lze využít jako příležitosti k otevírání nových možností a hledání nových rolí pro papír.

Ačkoliv papír možná dosáhl svých limitů jako materiál pro tisk, v různých oblastech jeho hodnota dále poroste. Však se také papírenský průmysl stále rozrůstá. Papír se stává multifunknčím materiálem v oblasti průmyslu. Samotnou povahou papíru – v kontrastu k „digitálnímu papíru“ – je, že přispívá k růstu své hodnoty. Papír znovu získává svou identitu jako materiál, který nejenže uspokojí naše emocionální potřeby, ale také nám pomáhá zkoumat naši kreativitu.

V kterém bodě vašeho designérského procesu se výběr papíru stává kreativním uměním?

Papír vnáší emoce do obsahu i formy, takže ten si vybírám na samém začátku plánování. Někdy se stane, že celý plán nebo myšlenka vzejde a vyroste z konkrétního typu papíru. Komplexní přehodnocení volby papíru, metody tisku a metody zpracování pomáhá dosáhnout plánovaného záměru. Je však také nezbytné brát ohled na cíle komunikace, na tón a kulturní jazyk projektu.

Jak posuzujete nejvhodnější papír pro určitý projekt?

Zaměřuji se na atmosféru nebo soubor emocí, které chci vytvořit. „Atmosféra“ nebo „soubor emocí“ jsou v estetickém smyslu výsledkem pevně provázaných prvků, ne nepodobných živým organismům. Jedním z těchto prvků je papír. Podle mého názor papír sděluje emoce především svou texturou, tedy tím, zda je na omak drsný, anebo měkký.

Ale nezapomeňme ani na zvukovou stránku papíru! Jednou jsem vytvořil tři flipbooky (listovací knížky) na základě zvuků, které papír vydává. Tyto zvuku v kombinaci se symboly měly stimulovat sluch diváka a vést ho k tomu, aby si představoval další zvuky. Vždycky se snažím posouvat hranice divákovy „synestesie” – jeho schopnosti zpracovávat více vjemů najednou. Synestesie je neurologický jev, v němž jedna smyslová nebo kognitivní cesta může podnítit sekundární kognitivní cestu, například vnímání barev nebo rozpoznávání vzorů.

Kum-Jun's notebookTitle - Digilog601: Harmony thru Design / east & west
Designer - Park Kum-jun
Agency - 601BISANG
Date published - 2012
Client - 601BISANG

Jaké další techniky používáte k emocionální komunikaci?

Způsob, jakým pracuji, vyžaduje trpělivost a vytrvalost. A to z mé strany, ale také ze strany mých čtenářů. Papír je ideální pro díla, které obsahují intuitivní text a emocionálně atraktivní, jemně smyslné formy, například ilustrace a typografii. Používám například nejednoznačná vizuální vodítka k tomu, abych posílil určité sdělení, nebo naopak používám symbolický jazyk, abych naznačil různé interpretace. Například šmouha od inkoustu může být na stránce ponechána jakoby náhodou a vést diváka k tomu, aby si tištěný výrobek lépe prohlédnul a hledal další šmouhy. Někdy, abych přidal další vrstvy komplexity, schválně naruším způsob, jakým lidé čtou knihu – na základě něčeho, čemu říkám „estetika vyrušení“. Vytvářím například nepravidelné výřezy v plakátu nebo v knize, abych lidi pozval dovnitř, a do kompozice vkládám překvapivé prvky.

Velmi často je mým záměrem vytvořit design, který vypadá jinak při pohledu zdálky než při bližším pohledu. Zdálky může jít o jeden obraz, ale při pohledu zblízka odhaluje síť smyslných detailů a jemných tvarů. Mnohá z mých děl zdálky vypadají jako text – ale když se k nim přiblížíte, zjistíte, že jsou trojrozměrná.

Další příklad mé emocionální komunikace nejlépe znázorňuje experimentální výroční publikace, projekt 601 Artbook. Mým cílem bylo stimulovat u čtenáře pocit úžasu pokaždé, když otočí list. Snažil jsem se, abych neodhalil všechny své záměry najednou. Skryl jsem symboly a metafory do různých měřítek spolu s obvyklými vizuálními symboly. Mé dílo na papíře nelze nikdy pochopit napoprvé. Vytvářím publikace a plakáty, které vydávají svá tajemství postupně, krok za krokem, objev za objevem.

Můžete popsat některý ze svých oblíbených projektů?

V současné době mě zajímá nová interpretace asijských hodnot: harmonie jinu a jangu, přírodní živly, jako je voda, země, vzduch, a sedimentární vrstvy, které odrážejí plynutí času. Takže jedním z mých nejoblíbenějších projektů je asi Digilog 601: Harmony thru Design, série čtyř plakátů, které jsem vytvořil teprve nedávno.

Pojem „digilog“ vznikl jako kombinace slov digitální a analogový. Může se zdát, že tyto pojmy jsou ve vzájemném rozporu, ale ony existují vedle sebe a vzájemně se doplňují. Pokud jde o mě, je „digilogovým“ designem design, který si osvojuje jak racionální uvažování Západu, tak spiritualitu Východu. Mé čtyři plakáty převádějí tento koncept do grafické podoby a užívají přitom vysoce symbolické a neurčité obrazy. Celkový dojem je však dojem z žijícího, organického systému. Obecně vzato se mé dílo soustředí na koncept vzájemných závislostí v určitém širším rámci.