Po - Pá 8:00 - 16:30
Kontaktujte nás

Základní hodnoty společnosti Antalis

Za základní hodnoty považujeme hodnoty utvářející to, jak pracujeme a jak se chováme. I během neustálých změn zůstávají tyto hodnoty konstantní a pomáhají nám vytvářet pozitivní, vysoce výkonnou a úspěšnou organizaci.

Booklet.jpg

Naše čtyři základní hodnoty:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • TÝMOVÝ DUCH

Při dosahování dlouhodobých cílů společnosti je důležité pochopení vlastní úlohy a týmová spolupráce. Díky spolupráci napříč odděleními pak využívat rozmanitost dovedností jako příležitost k sebevzdělání.

IMG-trust-2.jpg

  • ODHODLÁNÍ A SEBEDŮVĚRA

Prokázat odhodlání a sebedůvěru jednat z vlastního podnětu; rozhodovat v nejlepším zájmu společnosti a poskytovat služby nejvyšších standardů. Inspirovat a motivovat ostatní, aby dosahovali cílů díky vlastní snaze přinášet výsledky; ocenit příležitosti k získávání nových znalostí.

 

 

IMG-account-2.jpg

  • ODPOVĚDNOST

Přebírat odpovědnosti za vlastní i týmovou iniciativu a prokazovat silný závazek k úspěchu jednotlivců, týmu a společnosti. Soustředit se na nalezení rychlých řešení pomocí zdravého úsudku v souladu se základními hodnotami společnosti.

IMG-mindset-2.jpg

  • OTEVŘENOST KE ZMĚNÁM

Pohotově a pozitivně reagovat na měnící se priority nebo situace a hledat řešení nečekaných překážek a výzev. Otevřenost vůči novým nápadům a sdílení myšlenek vedoucích k naplňování cílů společnosti.