Antalis CSR strategie: Inspirace a vedení

img-CSR.jpg

img-antalis-group-3.jpgCSR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

Společnost Antalis si pro období 2016-2020 stanovila ambiciózní plán založený na 4 hlavních pilířích. Ty zahrnují hlavní zásady společnosti. Každá iniciativa je předmětem specifického akčního plánu pro jednotlivé sektory, s podporou ukazatelů výkonnosti a monitorování. Tato společná strategie, založená na normě ISO 26000, zaručuje uznání, pokud jsou dopady aktivit firmy Antalis v definovaném rámci a v nejpřísnějším souladu s mezinárodními standardy.

 

“CSR vidíme jako generátor příležitostí. Podporuje inovace, respektuje očekávání všech zúčastněných stran a poskytuje stabilní základnu pro rozvoj relevantních řešení”

Hervé Poncin, CEO.

img-CSR-2.jpg

Správa a řízení

1. Politika CSR, reporting a síť korespondentů

 • Vize společnosti Antalis

Vypracovat strategii sociální odpovědnosti podniků založenou na měřitelných cílech. Identifikovat konkrétní opatření podporovaná standardizovanými postupy reportingu, ověřenými nezávislými třetími stranami. Vybudovat a posílit síť korespondentů CSR ve všech pobočkách a pro všechny definované iniciativy.

 • Cíle pro rok 2020

Identifikovat konkrétní opatření podporovaná standardizovanými postupy reportingu, ověřenými nezávislými třetími stranami. Vybudovat a posílit síť korespondentů CSR ve všech pobočkách a pro všechny definované iniciativy.

2. Podnikatelská etika

 • Vize společnosti Antalis

Posílit dohledatelnost výrobků, omezit rizikové zdroje dodávek. Zvýšit podíl odpovědných dodavatelů a posílit oběhové hospodářství.

 • Cíle pro rok 2020

Vložit 85% našeho objemu nákupu do komplexně dosledovatelného postupu včetně náležité péče.

img-CSR-3.jpg

Přírodní zdroje

1. Dohledatelnost a odpovědné řízení dodavatelského řetězce

 • Vize společnosti Antalis

Posílit dohledatelnost výrobků, omezit rizikové zdroje dodávek. Zvýšit podíl odpovědných dodavatelů a posílit oběhové hospodářství.

 • Cíle pro rok 2020

Vložit 85% našeho objemu nákupu do komplexně dosledovatelného postupu včetně náležité péče.

2. Energie

 • Vize společnosti Antalis

Snížit negativní dopady na životní prostředí skrz energetickou hospodárnost a lépe zvládat vznik uhlíkové stopy způsobenou dopravou

 • Cíle do roku 2020

Zapojit naše klíčové sklady do certifikace ISO50001. Monitorovat 90% vzniku uhlíkové stopy z dopravy přes Antrak®.

img-CSR-4.jpg

Lidské zdroje

1. Zdraví a bezpečnost

 • Vize společnosti Antalis

Garantovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zároveň rozvíjet dobré životní a pracovní podmínky pro všechny zaměstnance. Ve všech aspektech usilovat o nulovou šanci na utrpění pracovního úrazu a onemocnění.

 • Cíle do roku 2020

Úrazy s následnou pracovní neschopností

2. Zaškolování zaměstnanců

 • Vize společnosti Antalis

Zkvalitnit zaškolení zaměstnanců s cílem přizpůsobit se novým požadavkům trhu a vytvořit nová pracovní místa prostřednictvím zaučení.

 • Cíle do roku 2020

80% zaškolených zaměstnanců každý rok; 14 hodin na zaměstnance za rok.

 

img-CSR-5.jpg

Nabídka produktů

1. Ekologická odpovědnost

 • Vize společnosti Antalis

Rozvíjet poptávku po ekologicky odpovědných produktech a nabízet širokou škálu inovativních produktů. Podporovat a propagovat nabídku recyklovaných výrobků umožňující oběhové hospodářství.

 • Cíle do roku 2020

Definovat a rozvíjet naši ekologicky odpovědnou nabídku v oblasti Obalových materiálů a Vizuální komunikace.