Jste ztraceni v džungli certifikací a osvědčení?

Environmentálních značek, které se používají u produktů a služeb společnosti Antalis, existuje mnoho.

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

FSC® (Forest Stewardship Council)

The Forest Stewardship Council® (Výbor pro šetrné hospodaření s lesy) je mezinárodní nezávislá nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu odpovědného lesního hospodářství po celém světě. FSC® definuje standardy založené na dohodnutých principech zodpovědného lesního hospodaření, které jsou podporovány environmentálními, sociálními a ekonomickými subjekty.

PEFC.jpg

PEFC™  (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Certifikace PEFC zaručuje, že papír, který používáte, je vyroben z buničiny vyrobené výhradně z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, v souladu s postupy slučitelnými s ochranou lesních zdrojů a ekonomickým a sociálním blahobytem dotčených obyvatel.

PCF.png

PCF (Process Chlorine Free)

Papír vyráběný bez použití chlóru v recyklovaném procesu bělení.

EU.jpg

EU ECOLABEL

European Ecolabel je certifikace řízená Evropskou komisí s nezávislými a nestrannými národními organizacemi odpovědnými za naplňování požadavků této certifikace na národní úrovni. 

Značka EU Ecolabel zaručuje, že výroba papíru má pouze malý dopad na životní prostředí (méně emisí do vzduchu a vody, redukuje spotřebu energie a snižuje produkci odpadu).

9001.jpg (Druck)

ISO 9001:2016

Společnost Antalis byla shledána shodnou s požadavky normy systému managmentu kvality ISO 9001:2016. Certifikát je platný pro následující rozsah: Nakupování, skladování, distribuce a prodej zboží a služby spojené s prodejem zboží v oblasti polygrafického, obalového a reklamního průmyslu.