Chraňme budoucnost
CHRAŇME BUDOUCNOST!
Obalová řešení
s důrazem na životní prostředí

Přebíráme zodpovědnost!

Obal je pro naše zákazníky důležitý. Měl by poskytovat nejen dobrou ochranu produktu při přepravě, ale také zajistit jedinečnou zákaznickou zkušenost a pozitivní vnímání značky společnosti. Obaly se však také neobejdou bez ekologických výzev: přebalování, neudržitelné materiály a znečištění. Ke snížení dopadu na životní prostředí jsou zapotřebí zodpovědná a průkopnická řešení.

Ve světě, kde má každé gesto a akce dopad na životní prostředí, věříme, že zítřejší úspěch a odolnost jsou zakořeněny v dnešních chytrých rozhodnutích, která jsou přijímána s odpovědným přístupem.

Náš ekologický přístup

Udržitelnost pro nás není jen slovo – je nedílnou součástí našeho podnikání. Přebíráme odpovědnost za celý hodnotový řetězec.

Nákup, design, distribuce a recyklace – skoumáme celý životní cyklus produktu.

 

sourcing

NÁKUP

Lepší sledovatelnost a pečlivě vybraní dodavatelé a suroviny – v zájmu životního prostředí.

 

design

DESIGN

Inovativní a recyklovatelná řešení s co nejmenším počtem materiálů.

distribution

DISTRIBUCE

Efektivnější procesy, které snižují dopad na životní prostředí.

recycling

RECYKLACE

Pro obnovenou spolupráci v celém hodnotovém řetězci.

Naše odhodlání chránit budoucnost