VCI kapaliny

VCI kapapliny poskytují všestrannou podporu při manipulaci s kovovými prvky. Na všech kovech vytváří výjimečně tenkou, ale vysoce účinnou dočasnou ochrannou vrstvu proti korozi.

Antikorozní kapaliny stékají po povrchu kovu a také do neuzavřených míst, prasklin a pórů a vytlačuje některé prvky, jako např. přilnavou vlhkost. Mažou všechny pohyblivé povrchy kovů a pohyblivé části.

 

Kontaktujte nás

Produktové portfolio

Ochranný roztok BRANOral

Ochranný roztok BRANOral

Popis produktu

 • antikorozní roztok pro oplachovací lázně
 • zabraňuje korozi na kovových částech po oplachu
 • bez obsahu dusitanů, silikonu nebo hydrazinu
Kontaktujte nás

 • antikorozní roztok pro oplachovací lázně
 • vodnou mísítelný alkoholový roztok účinné látky k použití ve zředěném stavu v kapalinách používaných při obrábění nebo v oplachovacích lázních
 • koncentrace činí obvykle 1- 6 % hmotnosti
 • bez obsahu dusitanů, silikonu nebo hydrazinu
 • zabraňuje korozi na kovových částech po oplachu
 • BRANOral B60: železo, ocel, litina
 • BRANOral C10: barevné kovy

 

Použití

 • ponořením do lázně

BRANOral B60

Barva nažloutlá, transparentní
Zápach nažloutlá, transparentní
Hustota při + 20 °C: 1,13 g/cm3
Bod vzplanutí 42 °C
Hodnota pH cca 8
Mísitelnost libovolně mísitelné s vodou

 

BRANOral C10

Hustota + 20 °C: 0,81 g/cm3
Bod vzplanutí 12°C
Třída nebezpečí dle VbF B
Zápalná teplota 425 °C
Mísitelnost s vodou, alkoholem, ketony aj.; s bílými oleji nebo CKW mísitelné v koncentraci (ca. 1 %) potřebné k použití

 


Antikorozní olej BRANOrol

Antikorozní olej BRANOrol

Popis produktu

 • konzervační olej BRANOrol
 • ochrana převodovek, pump, motorů, válců, potrubí během dopravy a skladování
 • speciálně určen k ochraně železa
Kontaktujte nás

 • ochrana převodovek, pump, motorů, válců, potrubí během dopravy a skladování
 • speciálně určen k ochraně železa

 

Konzervační a antikorozní olej BRANOrol chrání dvojím způsobem:

 • jako olejový film na kovových plochách
 • odvádí malé množství účinných antikorozních látek nad olejovou hladinu, princip VCI - v uzavřených dutých prostorách se utváří trvale chránící atmosféra
 • při sezónním vyřazení z provozu (zemědělské stroje, zařízení k odklízení sněhu, lodí)

 

Antikorozní olej na bázi minerálních olejů, bez rozpouštědel, vosku, tuku z ovčí vlny, silikonu, neobsahuje ani anorganické přísady.

BRANOrol se vlije nebo vstříkne do dutin, které mají být ochráněny. Poté se pokud možno všechny otvory těsně uzavřou.

 

Použití

 • ochrana převodovek, čerpadel, motorů, válců, potrubí během dopravy a skladování
 • speciálně určen k ochraně železa

 

Nepoužívá se na ochranu dutin karosérií automobilů.

Hustota při + 20°C: 0,91 g/cm3
Bod vzplanutí > 180°C
Neutralizační číslo cca 15
Kinematická viskozita při + 40°C: 48 mm2/s

Platí pro standard BRANOROL 32/10; ostatní viskozity na požádání.

 


Rust Revenge odstraňovač koroze

Odstraňovač koroze Rust Revenge

Popis produktu

 • rychle působící, netoxická kapalina na odstraňování rzi
 • jednoduchá aplikace namáčením nebo ponořením
 • pH-neutrální namáčecí roztok bez kyselin
Kontaktujte nás

 • rychle působící, netoxická kapalina na odstraňování rzi
 • jednoduchá aplikace namáčením nebo ponořením
 • pH-neutrální namáčecí roztok bez kyselin
 • snadno odstraňuje rez z ponořených dílů
 • odstranění koroze již od 5 min.

 

Výhody

 • jednoduchá aplikace namáčením
 • možnost použití na více povrchů
 • je připravený k okamžitému použití (bez potřeby ředění)
 • odstranění koroze už od 5 min.
 • na vodní bázi, zdravotně nezávadný, opakovaně použitelný
 • neutrální pH zabezpečuje šetrné odstranění koroze bez narušení struktury kovů
 • bezpečné pro lidi a životní prostředí

 

Použití

 • snadno odstraňuje rez z ponořených dílů, jako jsou motory, automobilové díly, převody, ložiska a nástroje

 

Způsob použití

 • Ošetřované časti nejprve zbavte zbytků oleje a nečistot.
 • Opláchněte a až potom ponořte do nádoby s odstraňovačem koroze Rust Revenge.
 • Zrezivělou součástku úplně ponořte do přípravku Rust Revenge a nechejte působit.
 • Délka namáčení se liší podle rozsahu koroze.
 • Lehká povrchová rez bude vyžadovat 5-30 min. namáčení, průměrná až 4 hodiny a hluboce zrezivělé části mohou vyžadovat namáčení až několik hodin.
 • Ideální teplota přípravku pro efektivní odstranění koroze je 15°C a více.
 • Po aplikaci produktu Rust Revenge, před dalším zpracováním (napr. ochranným nátěrem) opláchněte díly vodou s mýdlem a osušte.
 • Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční záření při teplotě -10°C až 35°C.
Barva bezbarvý - světležlutý
Konzistence tekutý vodní roztok
Použití namočením / ponořením
Balení po galonech

1 galon

(3,8 l)

5 galonů 

(18,9 l)

55 galonů 

(208 l)

330 galonů 

(1249 l)

Hmotnost 1 galonu 8,5 lbs (3,9 kg)
Teplota vznícení N/A
pH 6.0 - 7.0
Vůně nepatrná

 


Antikorozní kapalina BRANOtect A III

Antikorozní kapalina BRANOtect A III

Popis produktu

 • ochrana všech kovových částí sériových a přesných výrobků, strojů, měřidel, nástrojů
 • ochrana všech pohyblivých částí při přepravě
 • doba zasychání 2 hodiny
Kontaktujte nás

BRANOtect A III

Tekutý antikorozní prostředek z rafinátů minerálních olejů, petrolejových destilátů a antikorozních přísad; neobsahuje ani silikon ani tuk z ovčí vlny. Produkt se vyznačuje vynikajícím vzlínáním, mazacím účinkem a vytěsňováním vody. 

 • ochrana všech kovových částí sériových a přesných výrobků, strojů, měřidel, nástrojů
 • ochrana všech pohyblivých částí při přepravě
 • doba zasychání 2 hodiny
 • dočasná ochrana proti korozi - doba ochrany ve vhodném obalu a uvnitř místnosti 12- 24 měsíců
 • balení v 10-200 litrových barelech nebo ve sprejích

 

Výhody

 • na kovových plochách vytváří mimořádně tenký, ale přesto vysoce účinný přechodný ochranný film
 • podél kovové povrchové plochy proteče do lícovacích spár, drážek a pórů a vytěsní přitom zachycenou vlhkost
 • je vhodný pro všechny druhy kovů

 

Použití

 • Nanáší se ponořením, nátěrem nebo postřikováním.
 • Nechat 1-2 h odpařovat.
 • Nenanášet na horké díly.

 

Hustota při + 20 °C: 0,81 g/cm3
Síla filmu cca 2 my
Povaha filmu olejový
Doba schnutí cca 2 hodiny
Užitkovost cca 180 m2/l
Bod vzplanutí 61°C
Třída nebezpečí (VbF) A III
Rozpustnost ve vodě benzín speciál, prostý aroma

 

BRANOtect A III je možné odstranit všemi obvyklými čistícími a odmašťovacími metodami, pokud je to vůbec díky tenké tloušťce filmu potřebné.

Doba ochrany je závislá na klimatu, stupni znečištění ovzduší, čistotě kovové plochy. Jako orientační body platí pro: 


BRANOtect A III:

 • ve vhodném přebalu, uvnitř místnosti: 12 – 24 měsíců
 • ve vhodném obalu, venku: 6 – 12 měsíců
 • volně ložený venku pod přístřeškem: 4 – 8 týdnů

 

BRANOtect Premium (Export):

 • ve vhodném přebalu, uvnitř místnosti: více než 5 let
 • ve vhodném obalu, venku: více než 5 let
 • volně ložený venku pod přístřeškem: více než 5 let
 • venku bez přístřešku: několik měsíců