interviews, Packaging

Certifikace FSC/PEFC pro udržitelné balení

24 Dub 2023 —
Tisk
FSC/PEFC certification for sustainable packaging

Značka FSC® je spolehlivým nástrojem společenské odpovědnosti firem, který pomáhá společnostem plnit zákonné požadavky, zlepšit přístup na trh a zachovat hodnotu lesů.

Značka FSC® je spolehlivým nástrojem společenské odpovědnosti firem, který pomáhá společnostem plnit zákonné požadavky, zlepšit přístup na trh a zachovat hodnotu lesů.

V době, kdy se obavy o životní prostředí stávají bezprecedentní výzvou, jsou průmyslové obaly cennou pákou pro zlepšení.

Karoline Winklerová, vedoucí týmu vnitřního prodeje v Antalis Německo, která je rovněž zodpovědná za implementaci našeho procesu FSC/PEFC, odpovídá na otázky týkající se značek FSC a PEFC a jejich dopadu na podnikání společnosti.

 

 

 

Dřevní vlákna jsou vaší surovinou pro mnoho ekologicky odpovědných obalových řešení. Jaké jsou hlavní environmentální výzvy, kterým dnes čelíte?

Obaly jsou v centru pozornosti mnoha zainteresovaných stran z hlediska udržitelnosti. Dostáváme mnoho dotazů, které se týkají různých environmentálních témat: změny klimatu, využívání zdrojů, zmírňování znečištění, oběhového hospodářství atd..  Společně s našimi dodavateli a designovými centry děláme vše pro to, abychom vyhověli požadavkům našich zákazníků na ekologicky zodpovědnější obalové produkty. Obaly z dřevních vláken s certifikací (FSC a/nebo PEFC) jsou velmi často adekvátním řešením mnoha z těchto otázek. Tyto obaly musí být samozřejmě odpovídajícím způsobem navrženy, vyrobeny a používány.

 

Jaké jsou nejlepší postupy pro řešení těchto environmentálních výzev?

80% všech dopadů výrobku na životní prostředí (včetně obalů) vzniká ve fázi návrhu. Ve společnosti Antalis, divizi Packaging Německo jsme schopni prostřednictvím našeho centra pro navrhování obalů aktivně ovlivňovat design, abychom měli ekologicky odpovědnější výrobek.  Na druhou stranu je také klíčové sledovat, odkud tyto navržené výrobky získáváme. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s našimi dodavateli tím, že provádíme hloubkovou kontrolu jejich postupů (týkajících se etiky, práce a životního prostředí se speciálním zájmem o získávání dřeva a zavedené systémy lesního hospodářství. Právě v této oblasti je společnost Antalis od roku 2010 držitelem certifikátů FSC a PEFC, které se vztahují na většinu jejích dceřiných společností.

 

Jak společnost Antalis, divize Packaging Německo dodržuje a uplatňuje tyto osvědčené postupy?

Abychom naplnili očekávání mnoha našich zákazníků, rozhodli jsme se v roce 2022 připojit k multisite certifikaci FSC/PEFC. To nám umožní nejen uplatňovat ekodesign, ale také získávat a prodávat certifikované obalové produkty.

 

Jak vaši zákazníci vítají tuto skvělou zprávu? Mají vaši klienti specifické požadavky týkající se FSC/PEFC?

Požadavek na produkty FSC/PEFC v posledním roce vzrostl. V minulosti tyto požadavky přicházely ze specifických průmyslových odvětví, zejména z oblasti potravinářských obalů. Dnes je FSC/PEFC zpracovatelský řetězec jasnou podmínkou, bez dokladu o udržitelném původu nejsme schopni uzavřít smlouvu. Kromě toho nám připojení k multisystémové certifikaci FSC/PEFC společnosti Antalis umožňuje aktivně nabízet udržitelná řešení i dalším průmyslovým odvětvím.

Společnost Antalis se dnes více než kdy jindy snaží řešit tyto nové environmentální výzvy (změna klimatu, využívání zdrojů, zmírňování znečištění, oběhové hospodářství) a uplatňovat tyto osvědčené postupy, aby podpořila potřeby svých zákazníků ekologickým obalovým řešením.