PODMÍNKY PRO ONLINE PLATBY 

ONLINE OBJEDNÁVKA PROSTŘEDNICTVÍM WWW.ANTALIS.CZ

 

Provedením online objednávky souhlasíte:

  • S poskytováním informací elektronickými prostředky, tj. souhlasíte s poskytnutím jakýchkoli relevantních informací ve formátu a standardech popsaných pro každou transakci;
  • Že vámi poskytnuté informace budou uchovávány v elektronické podobě; a
  • Přijímáním informací elektronickým prostředky.

 

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nelze zaručit, že internetové přenosy budou zcela bezpečné nebo soukromé, a jakékoli vámi poskytnuté informace (včetně informací o kreditní kartě) bude možné přečíst a/nebo zachytit třetí stranou. ANTALIS s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za zachycení a/nebo zcizení jakýchkoli dat nebo jiný neoprávněný přístup k informacím, které jste poskytli pro účely online objednávky.

 

ANTALIS s.r.o. používá Secure Socket Layer (SSL) pro všechny objednávky zadané prostřednictvím www.antalis.cz. SSL je šifrovací kód, který je považován za poskytující vysokou úroveň zabezpečení pro internetové transakce podle aktuálních standardů (s výhradou odstavce výše).

 

Pokud zadáte objednávku prostřednictvím www.antalis.cz, máte možnost zvolit online platbu. Společnost ANTALIS s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv dočasně nebo trvale pozastavit, změnit nebo zrušit online platbu.

 

Pokud si jako platební metodu zvolíte online platbu, provedete ji výhradně prostřednictvím zabezpečené webové stránky poskytovatele platebních služeb třetí strany Worldline Financial Solutions (Worldline Financial Solutions, registrovaná na Registre du Commerce et des Sociétés v Bruseli pod číslom 0886.476.763).

 

 

ONLINE PLATEBNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ Worldline Financial Solutions

 

K zabezpečení online plateb kartou si ANTALIS s.r.o. vybrala poskytovatele platebních služeb třetí strany jménem Worldline Financial Solutions. Pokud se rozhodnete platit online, konkrétně kliknutím na příslušný odkaz v objednávkovém formuláři dostupném na našich webových stránkách www.antalis.cz, budete přesměrováni na zabezpečené webové stránky společnosti Worldline Financial Solutions, abyste poskytli všechny požadované informace potřebné k ověření online platby. Zabezpečená webová stránka Worldline Financial Solutions je webová stránka třetí strany, kterou vlastní a provozuje společnost Worldline Financial Solutions na její výhradní odpovědnost a v souladu s certifikací PCI DSS (úroveň 1 - to je aktuálně nejvyšší mezinárodní standard pro zabezpečené online platby nebo jakýkoli nový standard) a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy.

 

Používáním online platby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytnete informace o své kreditní / platební kartě a jakékoli další informace požadované pro online platbu společnosti Worldline Financial Solutions a že tyto údaje budou zpracovány prostřednictvím výše uvedených zabezpečených webových stránek společnosti Worldline Financial Solutions.

 

Kreditní / platební karty vhodné pro online platby jsou: Visa, MasterCard vydané na území České republiky.

 

Online platbu můžete použít k jedinému a výhradnímu účelu platby úplné ceny vašich objednávek společnosti ANTALIS s.r.o. Jakýkoli jiný účel je považován za neoprávněný nebo nezákonný. Nesmíte žádným způsobem zneužít nebo narušit online platbu nebo použít online platbu k jinému účelu než k placení plné ceny vašich objednávek společnosti ANTALIS s.r.o. Jediné informace poskytované zpět subjektu ANTALIS s.r.o. prostřednictvím webových stránek Worldline Financial Solutions jsou:

  • Jméno plátce.
  • Číslo faktury / objednávky.
  • První 4 a poslední 3 čísla kreditní / platební karty (pro účely ověření).
  • Částka platby.

 

Platba se považuje za uhrazenou, pokud je celá částka v plné výši a neodvolatelně k dispozici na bankovním účtu společnosti ANTALIS s.r.o. Jakýkoli incident související s online platbou, který by ovlivnil vaši platbu, nesmí zneplatnit vaše objednávky a váš závazek zaplatit cenu těchto objednávek.

 

Používáním online platby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost ANTALIS s.r.o. nezaručuje, že provedení online platby bude bezchybné, okamžité, bez virů a/nebo nepřetržitě dostupné nebo že poskytnuté informace prostřednictvím online platby bude úplné, přesné a/nebo aktuální; a v rozsahu povoleném zákonem. ANTALIS s.r.o.​ nepřijímá odpovědnost za jakoukoli škodu, ztrátu, náklady (včetně nákladů na právní zastoupení), výdaje, nepřímé ztráty nebo následné škody jakéhokoli druhu, které vám mohou být způsobeny používáním Online plateb. Pokud bude z jakéhokoli důvodu shledána ANTALIS s.r.o. jako odpovědná za jakékoli škody nebo ztráty, které vzniknou v důsledku vašeho použití online platby, odpovědnost společnosti Antalis s.r.o. bude omezena na celkovou a konečnou částku, kterou jste zaplatili prostřednictvím Online platby nebo 100 EUR (nebo ekvivalent v místní měně), podle toho, co je nižší.

 

Tato ustanovení jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ANTALIS s.r.o. a podmínek používání webu ANTALIS s.r.o., zejména pokud jde o pravidla ochrany soukromí a osobních údajů, která se vztahují k používání www.antalis.cz.