Hygienická opatření, která souvisí s COVID-19, vyvolala letos zvýšenou spotřebu čirých akrylátových desek pro výrobu bariér zamezujících šíření viru. Tyto plexi bariéry a ochranné prvky jsou vystavovány zvýšeným nárokům na chemickou odolnost, který souvisí s náhradou běžně používaných čistících prostředků dezinfekčními prostředky.

Hygienická opatření, která souvisí s COVID-19, vyvolala letos zvýšenou spotřebu čirých akrylátových desek pro výrobu bariér zamezujících šíření viru. Tyto plexi bariéry a ochranné prvky jsou vystavovány zvýšeným nárokům na chemickou odolnost, který souvisí s náhradou běžně používaných čistících prostředků dezinfekčními prostředky.

PERSPEX® Forte - akrylátové lité desky se zvýšenou chemickou odolností

Tyto silnější koncentrace kyselin, zásad a organických rozpouštěl mohou při opakovaném používání vést ke vzniku vnitřního pnutí uvnitř desek a jejich následnému popraskání a snížení životnosti bariér a ochranných prvků. Nejvyšší náchylnost k tvorbě vnitřního pnutí a tím pádem nejnižší chemickou odolnost vykazuje nejběžněji používané plexisklo extrudované. Lépe je na tom lité plexisklo PERSPEX®. Výborné výsledky při expozici chemickým látkám určených k odstraňování virů a bakterií prokázal PERSPEX®CC – kontinuálně litý.

Pokud jsou však nároky opravdu vysoké, nabízíme Vám řešení ve formě desek PERSPEX®Forte – akrylátové lité desky se zvýšenou chemickou odolností. V přiloženém dokumentu najdete informace k tomuto produktu, včetně porovnání chemické odolnosti s běžnými litými akrylátovými deskami.

Jak patrno z přílohy, tento produkt je dostupný ve většině variant litého Perspexu, tedy i v barvách a efektech. Jeho použití se proto neomezuje jen na čiré desky a hygienické bariéry. Je možné jej použít všude, kde se očekává kontakt s koncentracemi organických rozpouštědel, kyselin či zásad. To mohou být průmyslové provozy, stejně jako kupř. parfumerie a kosmetická studia.

Máte-li zájem o informace či nabídku k materiálu PERSPEX®Forte anebo potřebujete konzultaci k určení optimálního typu plexiskla pro Vaši aplikaci, prosím, kontaktujte nás na čísle 233 113 222 nebo e-mailu visual-com@antalis.cz.

PERSPEX® logoPERSPEX®

Plexisklo či akrylátové sklo  je jedinečný materiál, který v mnohých aplikacích nahradí anorganické sklo a díky svým vlastnostem ho často i předčí.