Změřte svůj vliv a buďte součástí pozitivní transformace

Abychom vám pomohli lépe pochopit vliv různých typů produktů a tím pádem činit lepší rozhodnutí do budoucna, vytvořili jsme Antalis Green Star System™ pro vizuální komunikaci.

Proč nový systém hodnocení?

V současném komplikovaném světě tvrzení a dohadů o tom, co je a není zelené, je snadné se ztratit.

My si však takové dohady nemůžeme dovolit. Při svém rozhodování si musíme být jisti. Musíme být schopni spolehnout se na faktické a nestranné nástroje k měření úrovně udržitelnosti každého zakoupeného produktu.

V oblasti vizuální komunikace je takový systém již dávno potřeba.

 

Matrice GSS new.JPG

Co měříme?

Stejně jako hotel - hodnocení hvězdičkami není založeno na emocionálním pocitu nebo na nejlepším odhadu nějakého hosta. Hodnocení je vždy založeno na přísném souboru kritérií, která se pečlivě a důsledně měří.

Rovněž naše hodnocení Green Star System™ analyzuje jasně definovaný soubor měřitelných hodnot v rámci dvou klíčových parametrů: zdrojová surovina a konec životnosti produktu.

 

 

Zdrojový materiál

Nižší hodnocení se dává materiálům vyrobeným z původních fosilních paliv – v zásadě plastům –, zatímco vyšší skóre se připisuje obnovitelným materiálům a ještě vyšší se hodnotí výrobky vyrobené z recyklovaných materiálů.


Výrobky mohou být vyrobeny z nerecyklovaných / původních surovin nebo z dříve použitých recyklovaných materiálů, které pak procházejí procesem, při kterém může vzniknout nový produkt.


Suroviny mohou pocházet z fosilních a minerálních zdrojů (neobnovitelné) nebo z obnovitelných zdrojů / zdrojů biologického původu.

 

Rozlišujeme 4 možnosti:

• NERECYKLOVANÁ FOSILNÁ PALIVA jsou uhlovodíky; především uhlí, palivo nebo zemní plyn, které nejsou odvozeny z rostlinných zdrojů - vyrobeny z nerecyklované / původní suroviny

• NERECYKLOVANÉ OBNOVITELNÉ A BIO SUROVINY materiál, který je založen na primární fotosyntetické výrobě - vyroben z nerecyklované / původní rostlinné suroviny

• RECYKLOVANÁ FOSILNÍ PALIVA byla dříve použita a poté prošla procesem, při kterém může vzniknout nový produkt.

• RECYKLOVANÉ OBNOVITELNÉ A BIO SUROVINY byly dříve použity a poté prošly procesem, aby mohl vytvořit nový produkt.

 

 

Konec životnosti produktu

Zde uvažujeme o tom, jak se s výrobkem zachází po použití. Je například možné jej recyklovat? Obsahuje nebezpečné látky, které nejsou v souladu s předpisy EU REACH?

 

• NÍZKA RECYKLOVATELNOST - Výrobek je velmi obtížné recyklovat, a to buď kvůli zásadním problémům s designem, nebo kvůli nedostatku konkrétního druhu odpadu. To platí pro vícesložkové materiály nebo materiály, které obsahují další látky, jako jsou přísady a lepidla.

• STŘEDNÍ RECYKLOVATELNOST - Surovinou je obtížné recyklovat kvůli nedostatku konkrétního druhu odpadů široce přítomné v Evropské unii. To je případ plastů vyrobených z polymerů jednoho materiálu, jako je PVC a PU.

• VYSOKÁ RECYKLOVATELNOST - Je zaveden vysoce efektivní proces pro znovuzískání plastového odpadu a přepracování materiálu na užitečné výrobky. Běžné příklady zahrnují PET, PP a PE.

• REACH - Nařízení přijaté Evropskou unií ke zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky spojenými s toxickými chemikáliemi.

 

Dnes vizitka zodpovednosti

Přijetí odpovědných opatření je rozhodující. Je ale také dobré umět to prokázat. Koneckonců, dnešní spotřebitelé a vůdci myšlenek oprávněně požadují pokrok. Použitím produktů s vyšším hodnocením můžete zobrazit své výsledky a dokázat svým zákazníkům a zúčastněným stranám, že jste podnikli smysluplné kroky ke snížení své environmentální stopy.

V našem eshopu naleznete hodnocení Green Star System™ pro všechny naše produkty vizuální komunikace. Nyní můžeme společně najít udržitelnější alternativy pro vaše zákazníky

 

Zítra nová průmyslová norma?

Dnes aplikujeme systém Green Star System™ na celý náš sortiment produktů. Doufáme, že zítra ho rozšíříme na další partnery a dodavatele a dokonce ho přijmeme jako nový průmyslový standard.

 

Buďme v kontaktu! Naši specialisté na udržitelnost jsou připraveni prodiskutovat vaše potřeby, aplikace, produkty, které aktuálně používáte a doporučit nejlepší alternativy pro zahájení úspěšného přechodu.