PRODUKTOVÉ KATEGORIE
PRODUKT
ZÁKLADNÍ BARVA
OBCHODNÍ NÁZEV BARVY
TLOUŠŤKA (µ)