Antrak®: udržitelný dodavatelský řetězec Antalis

Zjistěte, jak společnost Antalis posílila sledovatelnost a odpovědnost svého dodavatelského řetězce.

img-antrak-logo.jpg

 

Informace o CSR aktivitách téměř 300 dodavatelů na jednom místě

Platforma Antrak® shromažďuje informace o společenské odpovědnosti dodavatelů, plnění regulačních požadavků u jejich produktů (včetně plné sledovatelnosti) a souvisejících certifikacích výrobních závodů. Současně dává zákazníkům kompletní záruku odpovědnosti, kterou jsou podloženy všechny jejich objednávky.

Antrak®: vyčerpávající údaje o dodavatelském řetězci v rámci jediného nástroje  

Díky shromažďování a centralizaci informací o sledovatelnosti dodavatelského řetězce je společnost Antalis nejen schopna poskytnout svým zákazníků záruky společenské odpovědnosti, ale současně jim zprostředkovává pevné, transparentní vztahy s dodavateli. Ti zase mají díky této platformě příležitost shromáždit informace, které jsou často roztroušeny napříč jejich organizací. Antalis je jediným prodejcem papíru, který zavedl takto komplexní platformu pro sběr a sledování sociálních a environmentálních údajů.

Shromážděné informace jsou následně ověřeny z hlediska koherence a integrovaný modul due diligence pak identifikuje veškerá potenciální rizika související s dodavatelem (od druhu dřeviny použité v produktu po zemi původu). Následně je interní komise povinna přijmout opatření pro zmírnění identifikovaných rizik.

Antrak® v podrobnostech

Dodavatelé jsou požádáni o vyplnění dotazníku, kde kromě obchodních a kontaktních údajů uvádějí informace o:

  • Globální společenské odpovědnosti: 
    CSR reporty, kolektivní smlouvy, zavádění environmentálních standardů, opatření v rámci obchodní etiky, bezpečnost práce, rovné příležitosti, dodržování lidských práv a pracovních podmínek.
  • Plnění regulačních požadavků na produkty: 
    plnění nařízení EU pro těžbu dřeva (typy dřevin používaných při výrobě papíru a země původu), směrnic EU REACH, standardů FSC® a PEFC, nařízení pro kontakt s potravinami, odpadových směrnic… a dále environmentální charakteristiky produktů, například podíl použitých recyklovaných vláken. Je nutné předložit certifikace potvrzující toto plnění.
  • Výrobním závodu:
    certifikace ISO, data ukončení platnosti povolení, nehodovost v závodu atd.