Životní prostředí

Tallink-154x214.png

Interview s Luulea Lääne, Communication Director AS Tallink Grupp

Antalis: Paní Lääneová, řekněte nám prosím něco o své pozici v AS Tallink Grupp a o tom, jak vaše společnost uplatňuje strategii společenské odpovědnosti.

Luulea Lääneová: Jako ředitelka skupiny pro komunikaci jsem obecně odpovědná za interní i externí komunikaci společnosti. Externí komunikace mě přivádí do interakce se všemi našimi externími zúčastněnými stranami, jako jsou samozřejmě zákazníci ale i naši akcionáři, různé zájmové skupiny, organizace veřejného a soukromého sektoru a média.


AS Tallink Grupp je předním poskytovatelem vysoce kvalitních služeb v oblasti mini-výletních plaveb a osobní dopravy v regionu severního Baltského moře i předním poskytovatelem služeb nákladní přepravy plavidly typu ro-ro na vybraných trasách.

Antalis: Chcete být průkopníky na evropském trhu. Za tím účelem uplatňujete silnou strategii společenské odpovědnosti. Co nám o tom můžete povědět?

Luulea Lääneová: Silná strategie společenské odpovědnosti je v Evropě standard, a to zejména v severní Evropě. Veřejnost očekává, že organizace soukromého i veřejného sektoru budou své činnosti provozovat morálním a etickým způsobem, ať už se jedná o lidi, životní prostředí nebo společnost. To jsou hlavní tři velké oblasti, kterým věnujeme maximální pozornost. Cítíme také, že musíme dělat to nejlepší, abychom šli příkladem ostatním firmám nám podobným. Spíše než v uplatňování speciálních činností a postupů souvisejících se společenskou odpovědností, spočívá naše strategie ve snaze, aby každá jednotka podávala maximální výkon ve vztahu k oněm třem velkým oblastem tím, že je řeší v rámci svých každodenních činností.

Antalis: Proč je vaším heslem "Angažujeme se"?

Luulea Lääneová: Chcete-li mít opravdu dobře fungující společnost orientovanou na společenskou odpovědnost, angažovanost je něčím, bez čeho se nemůžete obejít. Spolupráce, naslouchání a vyvíjení společného úsilí, to vše je nesmírně důležité, chcete-li zajistit, aby hodnoty skutečně fungovaly.

Antalis: Rozhodli jste se tisknout zprávy společnosti v oblasti společenské odpovědnosti za rok 2013 na ekologicky odpovědném papíře: Cyclus. Jaký je význam papíru v rámci vaší strategie pro oblast životního prostředí?

Luulea Lääneová: Velmi si vážíme veškerých přírodních zdrojů včetně papíru. Kdekoli a kdykoli je to možné se rozhodujeme vynakládat prostředky moudře a promyšleně, raději méně nežli více a jsme pro recyklaci. Proto bylo využití papíru Cyclus Offset velmi přirozenou volbou. Tím, že máme zaveden systém e-dokumentace, Intranet a dobře fungující on-line služby, použití papíru je vždy dobře promyšlené, aby se minimalizovalo nebezpečí zbytečného tisku materiálů.

Antalis: Myslíte si, jako odbornice na komunikaci, že tím, že tisknete zprávu o společenské odpovědnosti vaší společnosti na papíře ekologicky odpovědném, jsou snahy společnosti v oblasti firemní a společenské odpovědnosti ještě důvěryhodnější?

Luulea Lääneová: Naše volba nebyla vedena snahou o zvýšení důvěryhodnosti našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. Byla to a je jedna z činností vzhledem k tomu, že všechna rozhodnutí, zejména ta, která zahrnují využití přírodních zdrojů (vody, pohonných hmot, papíru atd.), jsou vždy nahlížena rovněž prizmatem ochrany životního prostředí. Strategie společenské odpovědnosti není o tom mít takovou strategii zavedenou, ale mít ji funkční coby nedílnou součást celkového fungování skupiny. Nevylučujeme možnost používat více recyklovaného papíru v budoucnu a nadále dávat použité papírové materiály na recyklaci.


Tallink CSR Report “We engage” si můžete stáhnout ZDE.