životní prostředí

Environment_procurement_policy_ContentPage_259x194.jpg

Nákupní  strategie společnosti Antalis

Antalis se snaží spolupracovat s dodavateli, kteří učinili ekologii součástí své každodenní praxe.

Naše kroky

•  Podporovat dodavatele, aby optimalizovali efektivnost výrobních procesů a pomáhali zavádění ekologických vylepšení do celého dodavatelského řetězce.

• Důvěřovat takovým dodavatelům, kteří zavedli a uplatňují strategii ochrany životního prostředí.

• Podporovat dodavatele, aby sledovali uhlíkové emise své výroby a snažili se vyvíjet výrobky a výrobní procesy se sníženými emisemi uhlíku.

• Snaha obchodovat s takovými papírnami a dodavateli, kteří mají certifikát ekologického managementu (EMS) nebo k němu směřují, například podle norem ISO 14001 nebo Eco - Management a Audit Scheme (EMAS) nebo podle jiných mezinárodně uznávaných norem. 

• Snaha zajistit, aby papírny a naši dodavatelé dodávali produkty přímo na centrální distribuční centra (CDC) nebo regionální distribuční centra (RDC), ve kterých budou skladovány, aby se snížily emise oxidu uhličitého spojené s dopravou. 

• Antalis bude poskytovat celou řadu environmentálních produktů certifikovaných FSC® a PEFC či recyklovaných.

• Antalis bude vytvářet systémy pro záznam, posouzení a hodnocení vlivu našich dodavatelů na životní prostředí a jejich aktivity.

• Antalis International se zavázal prostřednictvím svého podnikání k implementaci a udržování požadavků spotřebitelského řetězce FSC® a PEFC. Toto je zaštítěno i hlavní centrálou společnosti se sídlem v Paříži.

• Sociální, zdravotní a bezpečnostní politika je pro Antalis International důležitá. Na toto téma hovoříme se svými dodavateli.

• Na vyžádání svým zákazníkům budeme poskytovat podporu a poradenství o ekologičnosti našich produktů a původu našich dodávek

Klíčové ukazatele výkonnosti
Zajišťujeme, aby dodavatelé postupovali v souladu s naší nákupní politikou.


Odpovědné zdrojování

Sequana vytvořila rámec odpovědného zdrojování založený na principech skupiny a jejího kodexu chování a CSR (společenské odpovědnosti), aby zajistila udržitelnost a odpovědnost ve všech oblastech získávání zdrojů. Tento rámec se vztahuje na všechny zdroje (buničina, papír) v rámci subjektů skupiny (Antalis a ArjoWiggins).

Tento rámec a související principy jsou podrobně popsány v dokumentu “Sustainable woodpulp and paper sourcing Policy”, který skupina přijala v prosinci 2013. Pro více informací klikněte zde.