životní prostředí

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Závazek  k udržitelnému rozvoji?

Antalis se snaží dbát na to, aby rozvoj firmy šel ruku v ruce s odpovědností vůči životnímu prostředí.

Strategie udržitelnosti společnosti Antalis spočívá na třech pilířích:
- ekologické výrobky a služby
- certifikace FSC® multi-site
- etický kodex dodavatelů
 

Abychom zajistili plnění tohoto závazku, přijaly všechny pobočky společnosti Antalis ve všech zemích ,,Listinu trvalé udržitelnosti". Zavádějí různé akční plány zaměřené na snížení své uhlíkové stopy v procesu nákupu, posílení sledovatelnosti produktů a zlepšování systému nakládání s odpady.          

Naše ekologicky zodpovědné produkty: pro nejlepší volbu našich zákazníků.
Společnost se snaží nabízet svým zákazníkům, kteří si stále více uvědomují nutnost ochrany životního prostředí, široký výběr certifikovaných a recyklovaných výrobků ve svých všech 4 prodejních segmentech. Jedním z mnoha příkladů dlouhodobě výborně se prodávajícího produktu je řada Cocoon, kvalitního 100% recyklovaného natíraného papíru s maximální bělostí.  Společnost nabízí klientům různé druhy papíru s certifikací PEFC a FSC® a neustále se snaží tuto nabídku rozšiřovat, například o řadu Olin.  Kreativní papíry Keaykolour, nedávno uvedené na trh, obsahují od 30 do 100 % PCW (spotřebního odpadu) ve svých gramážích vyrobených novou propracovanou metodou recyklace s certifikátem FSC®. Řada ,,ReKreate” značky Keaykolour je jedinečným produktem z recyklačního procesu.  
 

Jeden z našich nejnovějších produktů, Digigreen, se vyrábí ze směsi recyklovaných a panenských vláken a splňuje nejpřísnější ekologické požadavky. Digigreen má jak certifikát FSC®,  tak evropskou značku Ecolabel. Spojuje digitální efektivnost s ekologickým závazkem a stává se prvním 100% digitálním a 100% ekologickým papírem na trhu.
 

Kromě toho nabízí společnost Antalis také plně recyklovanou a recyklovatelnou řadu obalových materiálů a materiálů pro vizuální komunikaci. Lepenkové produkty Lightboard jsou prostředky vizuální komunikace vyrobené výhradně z recyklovaného materiálu. Součástí této řady jsou na straně obalů biologicky rozložitelný deskový materiál, biologicky rozložitelná bublinková fólie, recyklovaný karton a Flo Pack Green.
 

Strategií našeho dodavatelského řetězce je plná transparentnost pro zákazníky.
Kromě úsilí o ekologičnost našich produktů se Antalis snaží také o zajištění ekologické výroby na straně svých dodavatelů.  Antalis je první firma na trhu, která zavedla certifikaci multi-site FSC® a PEFC pro zajištění plné sledovatelnosti a transparentnosti celého dodavatelského řetězce. Provádějí se audity logistiky (označování, oddělené skladování výrobků, dodávky) a informačního systému (reference, produktové kategorie…) a marketingových a prodejních procesů (používání loga, školení…). Uplatňování norem znamená, že všechny certifikované společnosti musí splňovat stejné ekologické požadavky. 
Tato certifikace byla v roce 2012 udělena ve 29 zemích světa.
A co víc, vybíráme dodavatele, kteří se zavázali k používání více udržitelných zdrojů. Většina z nich dodržuje náš environmentální ,,kodex  dodavatele".