ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EcoAct

Studie EcoAct

Studie EcoAct – Je pravda, že používání recyklovaného papíru s sebou přináší extra vysoké náklady při realizaci projektu v porovnání s použitím standardního papíru?


Výsledky studie: S ohledem na výsledky organizace EcoAct, specializované na strategie v oblasti klimatu, společnosti Antalis a Arjowiggins Graphic vyhodnotili, že u realizovaných projektů na podporu komunikace (od vytvoření grafického návrhu dokumentu přes jeho výrobu až po následnou distribuci) vzniknou při využití recyklovaného papíru v porovnání s použitím papíru vyrobeného z panenských vláken průměrné dodatečné náklady ve výši 0,1 až 3,7 %.


Metodika:

Podrobné informace o metodice používané společnostmi Antalis, Arjowiggings Graphic a EcoAct jsou uvedeny níže.1) Které tištěné projekty byly předmětem studie?

Celkem bylo hodnoceno 7 projektů, každý tištěný na 3 nebo 4 různých typech papíru, z nichž všechny byly součástí sortimentu distribuovaného společností Antalis International.

 

 
Projekt
Charakteristika
Papír (% recyklovaný)
Model
 

Zpráva o společenské odpovědnosti firem (CSR)#1

- Množství: 5 000
- Formát: A4
- Počet stran: 32
- Tisk: ofset
- Gramáž: 130 g/m²

Standard Silk 130 g/m² (0 %)
Cyclus Print 130 g/m² (100 %)
Cocoon Silk 130 g/m² (100 %)
Satimat Green 130 g/m² (60 %)

Výroční zpráva Sequana
 

CSR Report #2

- Množství: 5 000
- Formát: A4
- Počet stran: 92
- Tisk: ofset
- Gramáž: 130 g/m²

Standard Silk 130 g/m² (0 %)
Cyclus Print 130 g/m² (100 %)
Cocoon Silk 130 g/m² (100 %)
Satimat Green 130 g/m² (60 %)

Zpráva o činnosti Michelin 2015
 

Časopis #1

- Množství: 5 000
- Formát: A5
- Počet stran: 16
- Tisk: bez laminace
- Gramáž: 100 g/m²

Offset standard 100 g/m² (0 %)
Cyclus Print 100 g/m² (100 %)
Cocoon Silk 100 g/m² (100 %)

27th Eure (veřejný sektor)
 

Časopis #2

- Množství: 100 000
- Formát: A4
- Počet stran: 40
- Tisk: kotoučový, pololesklá
   laminace
- Gramáž: 90 g/m²

Standardní natíraný 90 g/m² (0 %)
Eural Prémium 90 g/m² (100 %)
Reprint Matt 90 g/m² (60 %)

Pause santé (zdravotnictví)
 

Leták

- Množství: 15 000
- Formát: 20*20 – přeložen napůl
- Počet stran: 4
- Tisk: bez laminace
- Gramáž: 115 g/m²

Standard Silk 115 g/m² (0 %)
Cyclus Print 115 g/m² (100 %)
Cocoon Silk 115 g/m² (100 %)

Leták Orange  (telekomunikace)
 

Pozvánka

- Množství: 500
- Formát: A5 – oboustranný
- Obálka: standardní
- Tisk: digitální, matná laminace
- Gramáž: 350 g/m²

Standard Silk 350 g/m² (0 %)
Cyclus Print 350 g/m² (100 %)
Cocoon Silk 350 g/m² (100 %)
Digigreen 350 g/m² (60 %)

Pozvánka ‘Rancinan’
 (fotoatelier)
 

Dopisní papír

- Množství: 50 000
- Formát: 160*160
  přeložen napůl – oboustranný
- Obálka: standardní
- Tisk: ofset, matná laminace
- Gramáž: 250 g/m²

Standard Silk 250 g/m² (0 %)
Cyclus Print 250 g/m² (100 %)
Cocoon Silk 250 g/m² (100 %)
Satimat Green 250 g/m² (60 %)

Pozvánka Cyclus

 


2) Jaká metodika byla použita?

Oslovili jsme 7 agentur: 3 ve Francii, 2 v Německu a 2 v Anglii.

Každá agentura obdržela technickou specifikaci s požadavkem na finanční vyhodnocení každého projektu dle výše uvedeného popisu a s ohledem na reálný model jednotlivých projektů tak, aby bylo lépe porozuměno potřebám.

V technické specifikaci byly rozlišeny náklady následujících jednotlivých fází:

•    Koncepce; realizace a nákup položek,
•    Papír,
•    Tisk,
•    Expedice.

Abychom se co nejvíce přiblížili realitě, agentury si mohly samy vybrat tiskárny, se kterými vyhotovení celkových rozpočtů konzultovaly.

U každého projektu a příslušného typu papíru byly vypočítány průměrné náklady na jednotlivé etapy s vynecháním obou mezních hodnot. Sečtením průměrných nákladů na každou fázi byly stanoveny průměrné náklady projektu, vytištěného na jednotlivých typech papíru.

Celkem bylo analyzováno 219 rozpočtů.3) Jaké jsou průměrné dodatečné náklady recyklovaného papíru u jednotlivých tištěných projektů?

U 7 tištěných projektů, zahrnutých do této studie, byly dodatečné náklady následující:

  Projekt
Dodatečné náklady
  Zpráva o CSR #1
+3,3%
  Zpráva o CSR #2
+2,8%
  Časopis #1
+0,4%
  Časopis #2
+3,2%
  Leták
+3,7%
  Pozvánka
+2,4%
  Dopisní papír
+0,1%

 


S veškerými dotazy ohledně metodiky kontaktujte:

contact@eco-act.com

veronique.tripard@antalis.com

 • Stručně o EcoAct

  EcoAct spolupracuje s velkými skupinami, institucemi a územími a vládními subjekty při zavádění strategií nízké uhlíkové stopy, politik společenské odpovědnosti firem a ekologicky inovativních postupů.

  EcoAct, která v roce 2015 získala od Environmental Finance cenu „Worldwide Best Advisory Service“, pro své klienty vyvíjí, zavádí a řídí kreativní řešení, která přeměňují jejich společenské a environmentální výzvy na nástroje zvyšování výkonnosti (provádění změn, vývoj internetových stránek, studie proveditelnosti, programy pro snižování uhlíkové stopy atd.).

  EcoAct je považována za jednoho nejlepších světových odborníků v této oblasti a denně poskytuje průkopníkům ekonomie klimatických změn poradenství při zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

  Bližší informace:
  www.eco-act.com

   

  Více informací