Životní prostředí

Green_connection_259x194.jpg

ANTALIS GREEN CONNECTION & GREEN STAR SYSTEMTM

Antalis si klade za cíl stát se nesporným zeleným lídrem papírenského průmyslu, stanovením jasných a čitelných standardů. Skupina vždy úzce spolupracovala se svými dodavateli, zákazníky a dalšími zúčastněnými s cílem sdílet inovace, přidanou hodnotu a nejlepší zkušenosti v oblasti životního prostředí. Vždy také podporovala úsilí o udržitelný rozvoj svých dceřiných společností prostřednictvím lokálních iniciativ.

Abychom zajistili, že všechna tato opatření spojuje jednotné poslání, a stanovili jsme důslednou strukturovanou strategii ekologické odpovědnosti na úrovni skupiny, uvádí Antalis zastřešující firemní zelenou identitu nazvanou „Antalis Green Connection“. V praxi to do budoucna znamená, že při všech činnostech souvisejících s ekologicky odpovědnými projekty či iniciativami bude v rámci specializované komunikace ekologické odpovědnosti použita „zelená známka“, snadno rozpoznatelné logo, které odliší naši společnost od konkurence.

Následuje řada iniciativ, které nyní nesou zelenou známku Antalis a podporují cíl skupiny, kterým je jít všem příkladem v odpovědnosti za ochranu životního prostředí.

 • Nabídka ekologicky šetrných produktů

  Antalis vytvořil jednu z nejrozsáhlejších nabídek ekologicky šetrných papírů, které lze použít pro všechny druhy tiskových úprav, a které splňují velmi přísné ekologické normy. Díky tomu mohou firmy snadno zahrnout používání papíru do své CSR politiky při zachování příznivé ceny i kvality.

  Věrohodná definice ekologicky odpovědné výroby papíru musí zahrnovat 2 hlavní oblasti – čerpání surovin a výrobní proces. K oběma oblastem je třeba přiřadit jasné požadavky, pokud jde o jejich dopad na životní prostředí. Definice vytvořená společností Antalis se snaží být lehce uchopitelná, důvěryhodná, důsledná s ohledem na požadavky a škálovatelná, tak aby odrážela různou úroveň ekologické šetrnosti. Pokud papír obdrží alespoň 3 z 5 hvězdiček, lze jej považovat za ekologicky odpovědný.

  Více informací
 • ETICKÝ KODEX DODAVATELŮ

  Společnost Antalis zavedla přísný Etický kodex dodavatelů, který - kromě strategické vhodnosti a schopnosti poskytovat potřebné služby a kvalitu výrobků - hodnotí i přístup potenciálních dodavatelů z hlediska společenské a ekologické odpovědnosti.

  Kodex se rovněž zabývá základními otázkami, jako například nucenou a dětskou prací, diskriminací, pracovní dobou a mzdou, respektem a důstojností, etickým chováním, bezpečností a ochranou zdraví.

  Více informací
 • EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

  Volba správného papíru z dnešní široké nabídky může být náročným úkolem. Antalis proto nabízí celou řadu služeb a nástrojů, které vám pomohou zorientovat se ve spleti ekologických předpisů a certifikací, pochopit jaký má konkrétní papír dopad na životní prostředí, nebo objevit technické a aplikační možnosti, které daný papír nabízí.

  Více informací
 • NÁSTROJE 

  • Eco kalkulátor: použitím eko kalkulačky můžete přesně spočítat, o kolik se snížil dopad na životní prostředí použitím recyklovaných papírů namísto běžných papírů z nerecyklovaných vláken v závislosti na použité technice tisku.

  • Environmentalní brožury a vzorníky: Produktové brožury a vzorníky vám poskytnou přehledné informace o technických vlastnostech jednotlivých značek a zároveň nabízí přímý kontakt s materiálem – na pohled i na dotek. Díky tomu můžete odhadnout jejich skutečný potenciál a vhodnost použití.

  Více informací
 • Multi-site FSC® a PEFC™ certifikace

  Antalis je prvním prodejcem papíru na trhu, který zavedl multi-site certifikace FSC® a PEFC™, aby zajistil plnou sledovatelnost a transparentnost v celém dodavatelském řetězci. Probíhají audity logistických i informačních systémů a marketingových a obchodních procesů.
  Dnes je do programu zapojeno celkem 35 poboček Antalis po celém světě.

  Více informací