Životní prostředí

CSR_report_259x194.jpg

Antalis CSR report

Náš závazek trvale udržitelnému rozvoji

Jako přední světový distributor materiálů na podporu komunikace si Antalis uvědomuje, že jeho rozvoj musí zohledňovat ekonomické, sociální a environmentální aspekty. Prostřednictvím Zprávy o společenské odpovědnosti se Antalis zavazuje usilovat o snížení dopadu své produkce na životní prostředí, zvýšení blahobytu zaměstnanců a podporu zodpovědného přístupu v podnikání.
 

Přečtěte si aktuální Antalis CSR report.