životní prostředí

Environment_Certifications_259x194.jpg

Certifikace  a osvědčení

FSC® (Forest Stewardship Council)
The Forest Stewardship Council ® (Výbor pro šetrné hospodaření s lesy, FSC® ) je nezávislá nezisková nevládní organizace založená za účelem dozoru nad ekologickým, společensky prospěšným a ekonomicky udržitelným využíváním světových lesů.  FSC® má vizi, že světové lesy by měly plnit svou společenskou, ekologickou a ekonomickou funkci pro současnou generaci takovým způsobem, aby byly jejich funkce zachovány i pro generace příští.

PEFCTM
Rada PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je celosvětovou organizací podporující udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím certifikace lesů a produktů získaných výhradně z těchto lesů. Produkty se známkou PEFCTM dodávají zákazníkům a koncovým spotřebitelům jistotu, že surovina pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

PCF (procesy nepoužívající chlór)
Papír vyráběný bez použití chlóru v recyklovaném procesu bělení.
 

ecolabel_logo_119x119.gif

 

EU ECOLABEL
Evropská značka Ecolabel je řízena Evropskou komisí s nezávislými a nestrannými národními organizacemi odpovědnými za naplňování požadavků této certifikace na národní úrovni. Produkty označené EU Ecolabel musí být v souladu s ekologickými kritérii v každé fázi života produktu. Díky tomu má ve srovnání se stejnými produkty na trhu menší dopad na životní prostředí, produkuje méně emisí do vzduchu a vody, redukuje spotřebu energie a snižuje produkci odpadu.