Životní prostředí

Antrak

Trvale udržitelný dodavatelský řetězec společnosti Antalis

Společnost Antalis se snaží zajistit, aby růst šel ruku v ruce s odpovědnými postupy ochrany životního prostředí.

Platforma Antrak, která se zaměřuje na dodavatele papíru, vizuální komunikace a obalů pro společnost Antalis, si klade za cíl posílit sledovatelnost a odpovědnost dodavatelského řetězce této společnosti. Tento nástroj shromažďuje vyčerpávající informace o společenské odpovědnosti dodavatelů, plnění regulačních požadavků u jejich produktů (včetně plné sledovatelnosti) a souvisejících certifikacích výrobních závodů, a řadí tak Antalis do čela snah o řízení udržitelného dodavatelského řetězce. Současně dává zákazníkům kompletní záruku odpovědnosti, kterou jsou podloženy všechny jejich objednávky.Antrak: harmonizované a vyčerpávající údaje o dodavatelském řetězci v rámci jediného nástroje

Díky shromažďování a centralizaci komplexních informací o sledovatelnosti dodavatelského řetězce je společnost Antalis schopna nejen poskytnout svým zákazníkům pevné záruky společenské odpovědnosti, ale současně jim zprostředkovává pevné, transparentní vztahy s dodavateli. Ti zase mají díky této platformě příležitost shromáždit informace, které jsou často roztroušeny napříč jejich organizací. Společnost Antalis je jediným prodejcem papíru, který zavedl takovou komplexní platformu pro sběr a sledování sociálních a environmentálních údajů.

Shromážděné informace jsou následně ověřeny z hlediska koherence a integrovaný modul due diligence pak identifikuje veškerá potenciální rizika související s dodavatelem (od druhu dřeviny použité v produktu po zemi původu). Následně je interní komise povinna přijmout opatření pro zmírnění identifikovaných rizik.

Antrak v podrobnostech:

    
Kromě obecných obchodních a kontaktních informaci jsou dodavatelé požádáni o vyplnění dotazníku s vyčerpávajícími informacemi o:


Globální společenské odpovědnosti: CSR reporty, kolektivní smlouvy, zavádění enviromentálních standardů, opatření v rámci obchodní etiky, bezpečnost práce, rovné příležitosti, dodržování lidských práv a pracovních podmínek.

Plnění regulačních požadavků na produkty: plnění nařízení EU pro těžbu dřeva (typy dřevin používaných při výrobě papíru a země původu), směrnic EU REACH , standardů FSC® a PEFC, nařízení pro kontakt s potravinami, odpadových směrnic…a dále enviromentální charakteristiky produktů, například podíl použitých recyklovaných vláken. Je nutné předložit certifikace potvrzující toto plnění.

Výrobním závodu: certifikace ISO, data ukončení platnosti povolení, nehodovost v závodu, atd…

 


Antrak představuje konkrétní implementaci a pokračování politiky Trvale udržitelného zásobování buničinou a papírem, která podrobně stanoví snahu společnosti Antalis o zajištění toho, že používá dřevo z legálních, řádně spravovaných zdrojů a podporuje iniciativy a plány pro správu lesů postupující v souladu s touto zásadou. Platforma a politika jsou nedílnou součástí iniciativy Antalis Green Connection, v jejímž rámci společnost usiluje o úzkou spolupráci se svými dodavateli, odběrateli a dalšími subjekty v papírenském průmyslu při vývoji produktů a řešení podporující ochranu životního prostředí.


O platformě Antrak
Antrak je open-source SaaS platforma vyvinutá společností Factor-X, která umožňuje firmám efektivně a jednoduše sledovat sociální a environmentální dopady v rámci jejich dodavatelských řetězců a plnit regulační požadavky. Factor-X je poradenská firma specializující se na uhlíkové účetnictví, konkrétně na oblasti analýzy rizik, inovativních ekonomických modelů, trvale udržitelných investic, koučování a školení.
Pro více informací navštivte www.factorx.eu a http://antalis.myrmex.coop/