Podmínky pro online platby

 


Odesláním on-line objednávky souhlasíte:

• s poskytnutím údajů elektronickými prostředky, tj. souhlasíte s poskytnutím osobních údajů ve formátu a dle standardů popsaných pro každou transakci;
• s tím, že Vámi poskytnuté údaje budou shromažďovány v elektronické podobě v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu  a zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly  shromážděny; a
• s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení  ektronickými prostředky.

Společnost Antalis využívá pro všechny objednávky zasílané prostřednictvím stránek www.antalis.cz zabezpečení technologií Secure Socket Layer (SSL). Díky této technologii SSL a šifrovanému přenosu dat, který splňuje nejpřísnější nároky na zabezpečení  internetových transakcí, se jedná o bezpečný a pohodlný způsob nakupování. Pokud je v dolním pravém rohu Vašeho internetového prohlížeče zobrazena jedna z těchto ikon , znamená to, že jste v režimu SSL a můžete nám prostřednictvím internetových stránek poskytnout příslušné údaje požadované pro zaslání objednávky.

Pokud odešlete objednávku prostřednictvím stránek www.antalis.cz, máte možnost zvolit si pro příslušný nákup on-line platbu. Společnost Antalis si vyhrazuje právo pozastavit, pozměnit nebo zrušit službu on-line platby, ať už dočasně nebo trvale.

Při akceptaci platby on-line, proběhne tato platba výhradně přes zabezpečenou internetovou stránku externího poskytovatele platebních služeb OGONE (Ogone SPRL, soukromá společnost s ručením omezeným, vedená podle zákonů Belgie, zapsaná do obchodního rejstříku v Bruselu pod číslem 0459.360.623, se sídlem na Boulevard de la Woluwe 102, 1200 Brussels, Belgie).

V případě, že se rozhodnete zaplatit on-line a kliknete na příslušný odkaz v objednávkovém formuláři na našich internetových stránkách, budete přesměrováni na zabezpečenou internetovou stránku společnosti OGONE, kde uvedete veškeré údaje potřebné pro ověření on-line platby. Jedná se o pohodlný a bezpečný způsob bezhotovostní platby, neboť využíváme aktuálně nejvyšší mezinárodní standard pro zabezpečení on-line platby a veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou.

Při využití on-line platby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytnete společnosti OGONE údaje o své kreditní/platební kartě a veškeré další údaje potřebné pro on-line platbu a že tyto údaje budou zpracovány přes výše uvedenou zabezpečenou internetovou stránku OGONE  pouze k účelu bezhotovostní platby.

Platba se považuje za přijatou, pokud bude v plné výši a neodvolatelně připsána na bankovní účet společnosti Antalis.

Kreditní/platební karty přijímané pro on-line platby jsou: Visa, MasterCard.

Informujte se u své banky o možnosti používíní Vaší karty k placení na internetu.