o nás

info_center_Content_259x194.jpg

Rady  a tipy pro digitální tisk

Pořídili jste si digitální tiskárnu teprve nedávno a rádi byste nějaké tipy? Tuto sekci jsme vytvořili právě pro vás.

 • NASTAVENÍ 

  Používejte papír přesně nařezaný na potřebný formát.

       - Vyhněte se prášení vzniklému po nesprávném řezání.
       - Ujistěte se, že pravoúhlost je optimální, abyste se vyhnuli kratším listům papíru nebo nesprávné registraci,
         což vede k zásekům papíru ve stroji.

  Použijte úzkou dráhu papíru pro nižší gramáže papíru a širokou dráhu papíru pro vyšší gramkáže papíru.

       - Postupujte podle doporučení HP Indigo; pro suché tonery žádné jasné doporučení od výrobců tiskáren
          k dispozici není.
       - Vyvarujte se uvíznutí nebo nesprávné registraci archů kvůli smršťování vláken po tepelné fixaci  toneru.

  Gloss (lesk) nebo Silk (mat) natíraný papír vybírejte podle typu své tiskárny.

       - Dbejte na to, aby mezi tištěným obrazem a papírem nebyl příliš velký rozdíl v lesku: tiskárny se suchým tonerem mají
         většinou tendenci dodávat obrazu matný efekt, zatímco tiskárny HP Indigo produkují obrazy s lesklejším efektem.
       - Pokud jste tiskovou úlohu ještě nikdy předtím v digitální podobě neprováděli, proveďte nejprve nátisky.

  Zkontrolujte, zda má papír odpovídající úroveň vlhkosti.

       - Vyhnete se kroucení nebo zásekům papíru kvůli jeho citlivosti na vysokou teplotu. Ta se používá pro fixování toneru
         na papír (fusing).
       - Zajistěte optimální elektrický odpor papíru. Tento odpor je klíčovým faktorem pro přenos obrázků a přilnavost toneru.
   
   

 • PŘED- TISK


  Vždy se ujistěte, že pro zvolenou gramáž papíru používáte správné nastavení stroje.

       - Při tisku na papír nízké gramáže se vyhněte příliš vysoké teplotě pro tavení, která by mohla způsobit tvorbu
         miniaturních puchýřů na toneru.
       - Při tisku papíru těžší gramáže se vyhněte příliš nízké teplotě tavení, která by mohla být příčinou nesprávné
         fúze toneru.
       - Zkontrolujte, zda má tiskárna odpovídající fixační schopnost. Pokud používáte kapacitu papíru 350 g/m2,
         snižte rychlost stroje (vyšší rychlost = vyšší teplota). U většiny tiskáren se suchým tonerem existuje limit 300 g/m2.


  Používejte obrázky ve formátu CMYK v rozlišení 300 - 600 dpi a ve skutečné velikosti tiskové úlohy.

       - Vyhněte se příliš nízkému rozlišení tištěných obrázků (obrázky z webu).
       - Převádějte soubory ve formátu RGB do formátu CMYK.
       - Profil musí být vytvořen pomocí správného ISO profilu určeného pro danou úlohu a porovnán se zkušební kopií.
       - Pokud chcete vytvořit efekt rozmazávání obrázku na okrajích, musí toto rozmazávání probíhat ve vzdálenosti 3 mm.


  Zajistěte optimální rozvržení barev

       - Řada digitálních tiskových systémů je schopna pracovat s pokrytím až 400 %.
       - Vyhněte se odstínům pod 10 %.
       - U velkých černých ploch používejte černou barvu se čtyřmi odstíny nebo tzv. „rich black“ černou barvu,
         obvykle C40%, M20%,Y20%, K100%.  Pro velké plochy nepoužívejte černou barvu jen K100%.
       - Pro přímé nebo metalické barvy používejte digitální tiskový systém HP Indigo.

 • TISK 

   Provádějte dlouhé tiskové úlohy, zejména na systému HP Indigo


       - Vyhýbejte se latentním nebo skrytým obrazům, především u těžkých lesklých papírů.
       - Pokud je to možné, raději zvolte kvalitu Silk a nižší gramáž.
       - Před zahájením práce se ujistěte, že je přenosový blanket v dobrém stavu.
       - Striktně dodržujte frekvenci používání listů pro čištění stroje. Nikdy tento počet čisticích listů nesnižujte.
       - Vyhněte se přílišnému počtu tisků jednoho stejného obrázku. Pokud je požadován dlouhý provoz,
         je lepší tento dlouhý proces rozdělit na tisk v menších nákladech s různými obrázky.
   

 • DOKONČOVACÍ PRÁCE

  Při skládání listů s gramáží větší než 150 g/m2 vždy používejte předbigování a neskládejte papír kolmo přes probíhající vlákna podobně jako u ofsetových papírů.

       - Při ohýbání se vyvarujte ošoupání, poškrabání nebo popraskání toneru.
   

 • SKLADOVÁNÍ 

  Nepoužitý papír opět zabalte a skladujte na místech chráněných proti vnějším vlivům

       - Chraňte papír před změnami teplot a vlhkosti (např.: skladování u otevřených dveří, oken nebo topení).