o nás

dscoop_300x200.jpg

Poslední novinky d2b

Sdružení uživatelů grafických technologií HP (Cooperative of HP Graphic Art Users) uspořádá od 3. do 5. června 2015 v irském Dublinu svou již 4. evropskou konferenci.

A čtvrtým rokem po sobě bude společnost Antalis tuto akci podporovat z pozice PLATINOVÉHO SPONZORA. Jako další důkaz své oddanosti odvětví digitálního tisku podporuje společnost Antalis iniciativu DSCOOP EMEA. Digital Solutions Cooperative sdružuje nezávislou komunitu vlastníků polygrafických podniků a profesionálů, kteří používají polygrafická zařízení HP a související řešení. Více informací


Závazek společnosti Antalis vůči komunitě DSCOOP demonstruje strategii této společnosti, která se prostřednictvím své D2B iniciativy zaměřuje na trh digitálního tisku:

• Portfolio D2B médií společnosti Antalis přizpůsobené nejnovější generaci zařízení pro digitální tisk.

Výběr D2B médií Antalis nabízí zákazníkům široké spektrum natíraných, nenatíraných a kreativních papírů, velkoformátových materiálů, ale i speciálních produktů (desky, lepidla, syntetické a magnetické materiály) v gramážích, formátech a povrchových úpravách speciálně přizpůsobených každé technologii digitálního tisku.

Více o D2B vzornících společnosti Antalis

• Manažeři pro D2B trh, akce a co-marketingové aktivity společnosti Antalis pro propagaci a osvětu 

Manažeři pro D2B trh společnosti Antalis působí na řadě strategických digitálních trhů, kde poskytují odborné poradenství pro výběr nejvhodnějšího média pro jednotlivé digitální aplikace, zprostředkovávají kontakty a navrhují společné akce pro rozvoj trhu organizované ve spolupráci s dalšími subjekty v odvětví digitálního tisku.

• D2B roadshow společnosti Antalis

V rámci snahy o osvětu a spolupráci se zákazníky a koncovými uživateli společnost Antalis pravidelně organizuje napříč celou Evropou lokální roadshow a další akce, na kterých se potkávají komunikační agentury, tiskaři a podnikoví ředitelé marketingu a komunikací, aby si pohovořili o tržních trendech, potřebách a očekáváních a vyměnili si své zkušenosti. Další nedílnou součástí iniciativy D2B jsou co-marketingové aktivity pořádané společně s tiskaři s cílem předvést jejich možnosti a stimulovat podnítit obchodní příležitosti.