O nás

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Společenská  odpovědnost společnosti Antalis

Jakožto přední mezinárodní distributor materiálů na podporu komunikace se Antalis domnívá, že rozvoj společnosti musí brát v úvahu otázky ekonomické, sociální i environmentální.

Aktivity Antalis v oblasti společenské odpovědnosti jsou plně v souladu s globální strategií mateřské společnosti Sequana. Jejím cílem je, aby skupina a všechny její subjekty přijaly odpovědnost za akcie společnosti související s ekonomickými, sociálními, etickými a environmentálními otázkami.

"Cílem Sequany je, abychom dělali výnosný byznys z dlouhodobého hlediska se silnými etickými a odpovědnými hodnotami, včetně ekonomiky, lidí, sociálních a environmentálních otázek. Naše odpovědnost je ujistit se, že základní hodnoty skupiny jsou realizovány v naší každodenní činnosti." Pascal Lebard, generální ředitel Sequana.

S touto politikou, realizovanou prostřednictvím 4 pilířů a 8 iniciativ, Sequana a její pobočky zajišťují pokrytí hlavních otázek vedoucí společnosti odvětví celulózy a papíru.

Čtyři pilíře naší strategie CSR:


-  správa a řízení (politika CSR, etika podnikání)
-  přírodní zdroje (sledovatelnost, spotřeba energie a vody)
-  lidé (bezpečnost, dovednosti a rozmanitost)
-  nabídka se zastoupením eko odpovědných produktů

Na podporu tohoto závazku podepsaly všechny pobočky Antalis ve všech zemích "Listinu trvalé udržitelnosti".

> Více o CSR aktivitách najdete ZDE.

Správa a řízení Přírodní zdroje Lidé Nabídka produktů

Politika CSR

Skupina se snaží zavést globální CSR politiku s fungujícím systémem reportingů, které zaručí, že skupina a všechny její pobočky prosazují konzistentním způsobem hlavní priority CSR. Tato politika je přeložena do kvantifikovaných cílů ve všech osmi iniciativách.

 

 

Skladovatelnost

Úkolem skupiny je zajistit, aby 100 % produktů, které vyrábíme a disribuujeme, bylo zodpovědně těžených, plně sledovatelných a legálních.

 

 

 

 

Bezpečnost

Úkolem skupiny je zajistit svým zaměstnancům bezpečné a zdraví neškodné pracovní prostředí.

 

  

 

Nabídka produktů

Skupina potřebuje informovat a komunikovat se svými zákazníky v otázkách životního prostředí a vlastností produktů. Je její povinností ujistit se, že environmentální hodnoty ekologicky odpovědného sortimentu produktů budou spolehlivě a efektivně komunikovány zákazníkem.

 

 

Podnikatelská etika

Skupina má za cíl implementovat jasné etické zásady a pravidla, aby byly respektovány právní požadavky v oblastech hospodářské soutěže a korupce. Ujistit se, že všichni zaměstnanci jsou vyškoleni a o problematice plně informováni.

 

 

Energie

Skupina a její pobočky musí usilovat o optimalizaci energetické náročnosti procesů s cílem zvýšit energetickou hospodárnost výrobních závodů a skladů a rozvíjet alternativní zdroje energie.

 

 

 

Dovednosti a rozmanitost

Skupina vyvíjí politiku zvýšení rozmanitosti ve skupině založenou na dovednostech a znalostech.