INFOCENTRUM

PSO certifikace pro Reptisk.cz

2013/07/11

Tiskárna Reptisk.cz získala mezinárodní certifikaci PSO. Tiskové zkoušky proběhly na papíře Novatech.

Online tiskárna Reptisk.cz získala mezinárodní certifikaci PSO od evropské certifikační autority, švýcarské společnosti UGRA. Tuto certifikaci aktuálně vlastní jen 131 tiskáren z celého světa a jedná se o jednu z nejnáročnějších a nejkomplexnějších forem certifikace tisku. Tiskové zkoušky proběhly na křídovém papíře Novatech lesk dodávaném společností Antalis. Výsledky tiskových zkoušek byly měřeny ihned na místě a následně pak, s odstupem několika týdnů, i ve Švýcarsku.

V rámci auditu se kontroluje celý proces tisku od vstupu dat až po expedici. Kromě tiskových zkoušek audit zkoumá i odborné znalosti jednotlivých pracovníků a také dodržování postupů, používané materiály, kvalitu vybavení, dokumentaci a mnoho dalších aspektů.

Kromě PSO certifikace vlastní tiskárna Reptisk.cz navíc i další ISO certifikace kvality.

zpět na Korporátní novinky