INFOCENTRUM

Divize Packaging společnosti Antalis přechází pod Branopac

2015/04/01

TISKOVÁ ZPRÁVA

31. března 2015, Praha - V souladu s dlouhodobou strategií rozvoje divize Packaging se skupina Antalis rozhodla přistoupit k integraci této divize v České republice. Po akvizici 100% podílu ve společnosti BRANOPAC CZ s.r.o. v roce 2012 divize Packaging poskytuje servis svým zákazníkům na území České republiky prostřednictvím společností ANTALIS s.r.o. a BRANOPAC CZ s.r.o. Z rozhodnutí akcionáře dochází s platností od 1. 4. 2015 ke sloučení divize Packaging společnosti ANTALIS s.r.o. se společností BRANOPAC CZ s.r.o. Celá transakce je realizována formou rozdělení společnosti odštěpením sloučením, kdy právním nástupcem divize Packaging se stává společnost BRANOPAC CZ s.r.o.

Tento krok je reakcí na dlouhodobou snahu společnosti vytvářet konkurenční výhodu, využívat synergií a posilovat rozvoj obalového podnikání s cílem poskytovat kvalitní servis a pružně reagovat na potřeby zákazníků k jejich maximální spokojenosti. Firma ANTALIS s.r.o. se ve své strategii zaměří na rozvoj v oblastech Print, Office a Visual Communication včetně doplňkového obalového sortimentu.

 

O společnosti BRANOPAC CZ s.r.o.

Společnost BRANOPAC CZ s.r.o. se již od roku 2001 profiluje jako specialista na oblast packagingu, zejména na dodávky antikorozních materiálů, vyrobených z papíru a polyethylenové fólie, antikorozních olejů a roztoků, pomocných balicích materiálů a speciálního bariérového balení, které se nejvíce využívá pro zámořskou přepravu velkých investičních celků. Od září 2012 byla společnost Branopac začleněna do skupiny Antalis. Více informací o společnosti naleznete na webových stránkách www.branopac.cz.

 

O skupině Antalis

Antalis je přední evropský distributor papíru, obalových řešení a produktů v oblasti Visual Communication, přičemž zaujímá v celosvětovém měřítku 3. příčku a dosáhl v roce 2013 obratu ve výši 2,5 miliardy eur. Prostřednictvím 100 distribučních center ve 44 zemích světa se jejích 6000 zaměstnanců celosvětově stará o více než 125 000 zákazníků z řad tiskáren a dalších firem. Každý den zajišťuje společnost Antalis v Evropě 12 000 dodávek a distribuuje 1,8 miliónu tun papíru ročně po celém světě. Antalis je distribuční součástí skupiny Sequana. Další informace naleznete na adrese www.antalis.cz.

 

zpět na Korporátní novinky