o nás

 

Bis_About_US_Governance_259x194.jpg  

NAŠE KULTURA
 

Kultura společnosti Antalis je založena na hodnotách a principech chování, jimiž se při spolupráci s našimi zákazníky řídí jednotlivci i celý tým. Klíčové hodnoty, ve které věříme, jsou pro nás nejdůležitější a jejich naplňování nám pomáhá vytvořit pozitivní, účinnou a úspěšnou organizaci.

 

Pro Antalis jsou lidé a jejich znalosti tím největším bohatstvím. V následujícím video rozhovoru Vám pan Andrew Jordan, Group HR Director, představí naši náborovou strategii, jaké lidi se snažíme získat a hodnoty, které ve firmě prosazujeme.


 

 

4 ZÁKLADNÍ HODNOTY
 

Základní hodnoty považujeme za nejdůležitější hodnoty utvářející to, jak pracujeme a jak se chováme;

během neustálých změn zůstávají neměnné a pomáhají nám vytvářet pozitivní, vysoce produktivní a úspěšnou organizaci.

Společným jmenovatelem našich čtyř základních hodnot je TÝM:►  TÝMOVÝ DUCH

►  PODPORA A DŮVĚRA

►  ZODPOVĚDNOST

►  OTEVŘENOST KE ZMĚNÁM

  Hodnoty_480.png

 

 

TÝMOVÝ DUCH

RESPEKT - Chápeme a uznáváme dovednosti a schopnosti druhých. Respektujeme různé hodnoty a názory v každodenních činnostech.

OTEVŘENOST a UPŘÍMNOST - Zohledňujeme rozdílné myšlenky, koncepty a postupy. Každý může s ohledem na vhodnost a upřímnost sdílet vlastní myšlenky otevřeně.

UZNÁNÍ - Dokážeme uznat úsilí a úspěchy jednotlivců, týmů i oddělení. Požadujeme dodržování hodnot a zajišťujeme konstruktivní zpětnou vazbu.

 

PODPORA A DŮVĚRA

PARTNERSTVÍ - Vytváříme osobní i týmové vztahy na základě partnerství, která pracují na společných zájmech a cílech. Podporujeme ostatní v zájmu dosažení výsledků, které přispívají k dlouhodobému cíli naší společnosti.

PODPORA - Naše týmy jsou vedeny pevnou rukou. Povzbuzujeme své zaměstnance, aby stále směřovali k pozitivním výsledkům.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA - Vyhovět potřebám zákazníků je naším primárním cílem. Poskytujeme proto vynikající zákaznický servis, rozvíjíme a udržujeme dlouhodobá obchodní partnerství.

INTEGRITA - Udržujeme a podporujeme zásady a normy, které odrážejí klíčové hodnoty společnosti. O záměrech, myšlenkách a pocitech jednáme otevřeně a přímo.

 

ODPOVĚDNOST

PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI - Aktivně rozhodujeme o úkolech a cílech. Zjišťujeme, zda budou mít přijatá opatření dopad na celkový výsledek, a hodnotíme výsledky, abychom se neustále vzdělávali a zlepšovali.

VEDENÍ - Vedeme, motivujeme a rozvíjíme své zaměstnance, aby vynaložili co největší úsilí. Aktivně předvídáme a vytváříme pro své zaměstnance vzorové modely.

 

OTEVŘENOST KE ZMĚNÁM

FLEXIBILITA - Jsme schopni a ochotni se přizpůsobit a vylepšovat způsoby k dosažení celkových cílů. Jsme otevřeni změnám a novým informacím, reagujeme na měnící se podmínky nebo neočekávané překážky.

TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ - Snažíme se najít nejlepší pracovní postupy a přijmout opatření ke zlepšení stávajících podmínek a procesů. Používáme vhodné metody pro identifikaci příležitostí, implementujeme řešení a hodnotíme přínosy.