O nás

About_Us_History_259x194.jpg

Firemní  kultura

Týmová spolupráce
Uvažujeme v souvislostech “My”, ne “Já”. Vidíme náš příklad ve sportu. kde obvykle vítězí opravdový tým složený z individualit. Mnoho zadání směřujících k vyšší efektivitě řešíme pomocí projektů, a to je zřetelně týmová záležitost

Změna jako příležitost
Změna je imperativ doby a nejistota je jedinou jistotou. Pro ty, kteří se změny obávají, znamená hrozbu. My změnu vítáme a bereme jako součást dnešní doby. Je to pro nás příležitost.

Rychlost jako fenomén dnešní doby
Výrazně zrychlujeme. K tomu, abychom reagovali rychle, využíváme moderní komunikační technologie. Snažíme se o to, abychom naše zákazníky obsloužili bez čekání, protože čas nelze koupit. Všichni pracovníci firmy jednají rychle a vytvářejí významnou konkurenční výhodu. Jednat rychle však neznamená zbrkle.

Držíme dané slovo
Říká se, že přesnost je vlastností králů. Ne snad, že by každý král musel být přesný, ale lidí na jejichž přesnost se můžeme spolehnout je jako šafránu. Proto pokud něco slíbíme, snažíme se to dodržet. Zboží a servis dodáváme v dohodnutém termínu a ceně. Informujeme zákazníky o nepředvídatelných okolnostech a nabízíme řešení. Naše omluva není jen výmluva. Plnění slibů zvyšuje kredit firmy.

Cíle a motivace
Malé cíle nejsou motivující. Proto je naším dlouhodobým cílem stát se jedničkou na trhu. Jsme si přitom vědomi, že "leader je ten, kdo svojí činností víří prach, a ne ten, který ho musí dýchat". Umíme se chovat v prostředí stálých změn a naší stálou motivací je být nejlepší. Proto jsme hrdí na svou práci a snažíme, aby i naši zákazníci měli ze spolupráce příjemný pocit.

Přímá komunikace
Komunikace ve firmě ve tvaru pyramidy, na jejímž vrcholu je generální ředitel, pod ním odborní ředitelé a ještě níže jejich podřízení, patří do minulého století. V tomto století komunikujeme jinak. Naše organizační struktura se vyznačuje značnou mírou flexibility, která umožňuje rychlejší reakci na požadavky trhu a našich zákazníků.
Trvalé vzdělávání
Chceme být leadery trhu. Aby si nás zákazníci vážili, musíme mít ty nejlepší znalosti. Každý z nás má své osobní cíle ve vzdělávání, kterých chce dosáhnout. Vzděláváme se v oblasti studia jazyků, připravujeme vybrané spolupracovníky k postupu na vyšší pozice při řízení společnosti. Manažeři jdou příkladem.

Otevřenost
Jsme otevření a upřímní. Nebojíme se vyslovit svůj názor, i když je opačný. Vyhýbáme se lži. Každá lež, byť sebemenší, má krátké nohy. Otevřenost v jednání není slabost, je to výraz síly osobnosti a síly argumentace.

Pozitivní myšlení
Každodenní život přináší mnoho problémů a každého z nás stále něco trápí. Přesto se si udržujeme pozitivní vztah k životu. Vytváříme si příležitosti, abychom se mohli na něco těšit. Lidé s optimistickým přístupem k životu kolem sebe šíří pozitivní energii, kterou působí nejen na své spolupracovníky, ale také na zákazníky.

Vztah k okolnímu světu
Máme zodpovědný vztah k okolnímu světu. Pokud nejsme spokojeni, reagujeme ihned a konstruktivně. K přírodě se chováme jako k něčemu, co nám bylo svěřeno, a co bychom měli předat dalším generacím v co nejlepším stavu. Nejsme lhostejní k městu, ve kterém žijeme a učíme se vyjadřovat k záležitostem, které se nás přímo netýkají. Vážíme si toho, že žijeme v demokratické společnosti a nejsme pasivní ani v případech, kdy si musíme vybrat a zdá se nám, že není z čeho.