infocentrum

Glossary_259x194.jpg

Slovník  pojmů

Nevyznáte se v termínech používaných pro papír a obálky? Zde vám nabízíme několik užitečných definic.

  • ANTIQUE 

    Kvalitní silný papír, zvlášť neprůhledný, s drsnější povrchovou úpravou. Může být bílý nebo barevný, s okrajovým lemem a kladenými nebo propletenými vlákny. Vlastností tohoto papíru je dobrá potiskovatelnost a časté používání pro kvalitní knižní tisky.

  • Acid free paper

    Papír, který neobsahuje volnou kyselinu. Během výroby jsou uplatňována zvláštní opatření sloužící k eliminaci kyseliny a prodloužení životnosti hotového papíru a výrobě listu, který je vhodný pro kontakt s kovy.

  • Art  paper

    Obecný výraz pro bezdřevý papír vyšší kvality s lesklou povrchovou úpravou. Dnes se tento termín nepoužívá příliš často, protože pro papíry tohoto typu bylo zavedeno několik různých kategorií.