image-from-the-document-manager

Technické informace

 

novatech_logo_home_263x96.png

Zde najdete vše o papíru Novatech...

Záruky, certifikáty, specifikace a naše doporučení
pro nejlepší výsledky tisku na tento druh papíru.


 


Pokyny pro tisk a zpracování

> Nastavení
Před použitím skladujte při pokojové teplotě (17-23 °C), relativní vlhkosti 50 % po dobu 24 až 48 hodin.       
Papír vybalte až těsně před tiskem a po potištění jej hned zase zabalte.    
Pro zařezávání:
- Orientujte papír tak, aby byl směr tisku kolmý na směr vlákna (// u větší velikosti).   
- U gramáží >135 g/m2 plánujte odřezky.


 

> Předtisk
Velký tištěný povrch:
doporučuje se
odstranění podkladové barvy.
Intenzivní plné barvy:
- Pro černou se doporučuje 40% podpora modré
nebo dvě sekvence tisku černé za sebou.
- Pro ostatní barvy se doporučuje podpora jedné
nebo více barev.

Profilování síta:
- Gloss, Satin, Matt: Optimálně 200 lpi,
maximálně 254 lpi.
- Easy Matt, Ultimatt: Optimálně 160 lpi, maximálně 200 lpi.
- Vhodný i pro stochastický rastr.

> Tisk
Techniky tisku: litografický, sítotisk,
knihtisk, bezvodý litografický tisk, papír je vhodný i
pro digitální tisk suchým tonerem.
Vhodné jsou všechny inkousty pro ofsetový tisk.
Husté inkousty by se měly používat jen na lesklý
papír (Gloss).
Pro typy Satin, Matt a Easy Matt a Ultimatt doporučujeme strojní lakování.
Průměrná doba zasychání tiskařské barvy 30 minut
až 2 hodiny.

 

> Konečná úprava
Dokončovací techniky: fólie, embosování, laminace, všechny laky.

> Tvarování
Papír je vhodný i pro perforování, děrování a výsek raznicí.
Skládání: paralelně ke směru vlákna (// u větší velikosti).
Zdrsňování: od 150 g/m2 protikusem; od 200 g/m2 větší zdrsnění zadní strany skladu.
Řezání: Zajistěte ostrou čepel pro zamezení usazování prachu.
.

 

> Skladování
Při skladování chraňte papír před navlhnutím.