image-from-the-document-manager

technické informace

 

Image_2017_logo_home_219x83.pngPokyny pro tisk a zpracování

 

Papír je „živý" produkt, který vám při správné manipulaci poslouží
k dosažení vynikajícího výkonu. Chcete-li docílit skvělých výsledků
při tisku a kopírování, postupujte dle našich pokynů a rad.
Poznejte rozdíl!

 

• Papír uchovávejte vždy v originálním balení, které má ochrannou vrstvu a chrání jej tak před vlhkostí či vysoušením.
Do tiskáren a kopírek vkládejte pouze takové množství, které je potřeba.
Balík s nepoužitým papírem opět zabalte.
• Pokud balík zůstal nezakrytý, vyjměte listy papíru od středu balíku.
• Balíky papíru skladujte ve skříních nebo na policích, abyste se vyhnuli absorpci vlhkosti z podlahy.
• Než otevřete čerstvě přivezený papír, počkejte aspoň hodinu, než se papír adaptuje na pokojovou teplotu.
• Pro skladování papíru vybírejte místa chráněná proti vnějším vlivům (vlhkost, extrémní střídání teplot).
• Papír skladujte při teplotě přibližně 20 až 23 °C a vlhkosti asi 50 %.
• V obchodech je potřeba mít krabice na sobě naskládané velmi pečlivě, aby nedošlo k poškození obalu nebo okrajů papíru.
• Zajistěte krabice proti pádu a zabraňte, aby se s balíky a krabicemi papíru házelo.
• V zásobníku tiskárny nebo kopírky vždy udržujte minimální množství papíru.